|   Volg ons: Facebook LinkedIn Twitter Instagram   |  LISA  |  
Inschrijfformulier MHC De Kikkers

Inschrijven als
  Let op! Bent u reeds eerder lid geweest van de vereniging dan verzoeken wij u om uw lidmaatschap te laten her-activeren door een email te sturen naar [email protected]

 
   
Persoonlijk
  Elk lid van de vereniging wordt automatisch lid van de hockeybond KNHB en is onderworpen aan rechten/plichten die KNHB lidmaatschap met zich meebrengen. Ouders/verzorgers/bekenden van leden die formele competitie, team of commissie gerelateerde vrijwilligerstaken op zich nemen worden ook automatisch lid van de KNHB als vrijwilliger.

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
  Graag verzoeken we u vriendelijk om telefoonnummers en email adressen in te vullen conform de suggesties zoals toegelicht bij de velden hieronder. Dit omdat onze systemen en ook die van de KNHB gebruik maken van deze gegevens voor automatisering van processen (waaronder inloggen in het systeem HockeyWeerelt).

Helaas kunt u hier maar één nummer of adres invullen per telefoon/email veld. U kunt later zelf extra telefoonnummers toevoegen vanuit de club omgeving bij het "profiel" van het lid.

 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Extra informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen. Na deze stap bent u als proeflid ingeschreven en krijgt u het ingevulde inschrijfformulier op uw scherm. Deze dient u te ondertekenen en op te sturen naar het daarop vermelde adres.

 
   
   
   
   
   
Vrijwilligerswerk
  MHC De Kikkers is een prachtige vereniging, daar zijn we trots op! Onze vereniging maken we met elkaar: vóór de leden en dóór de leden. Als we niet allemaal ons steentje bijdragen, wordt het een onpersoonlijke en saaie boel en zou, om te realiseren wat we nu hebben, de contributie torenhoog zijn. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging honderden vrijwilligers, die op heel veel verschillende manieren bijdragen aan het hockeyplezier en verenigingsleven. Wekelijks wordt dit al gedaan door ca. 260 vrijwilligers, waarvan ongeveer 200 coaches en teammanagers. Wilt u ook deel uitmaken van deze enthousiaste groep vrijwilligers en de handen uit de mouwen steken, geef dan hieronder aan wat uw interesse is en waaraan u graag wilt bijdragen. Een van de commissies of het kikkers uitzendbureau neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

 
Taken
  Volgens ons huishoudelijk regelement is elk lid of diens ouder/voogd verplicht tenminste één vrijwilligerstaak per seizoen uit te voeren. De door de club ingeplande bar- en papierophaaldiensten alsmede autorijden bij uitwedstijden, spel-begeleiden, etc. zijn teamtaken en gelden niet als vrijwilligerstaak.

Maak hieronder uw keuze:

 
   
   
   
   
   
Vragen
  Als u vragen heeft over de inschrijfprocedure of dit formulier, dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie via [email protected]

 
   
Disclaimer
  Ondertekende meldt zichzelf of een minderjarig kind aan als lid van de vereniging "Mixed Hockey Club De Kikkers" alsmede de hockeybond KNHB, gaat akkoord met de rechten en plichten behorende bij het lidmaatschap -- in geval van jeugleden gelden de verplichtingen voor de ouders/verzorgers -- en stemt in met de overige voorwaarden van het lidmaatschap van de vereniging en de KNHB.

 
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB.


Sponsors
vr 2 September  17:00 - 19:00
Kleding ruil beurs
za 3 September  08:00 - 19:00
Kikker Off, voor alle jeugd leden!
vr 16 September  21:00 - 00:00
Hawai party, senioren
vr 30 September  18:00 - 23:00
Happy Hour/ouder Friday
Get it on Google Play